توضیحی کوتاه در مورد سیستم های صوتی

توضیحی کوتاه در مورد سیستم های صوتی

وظایف اصلی سیستمهای صوتی پخش مورد قبول موزیک و انتقال پیام به طور واضح جهت اعلام یا احضار است.
اجزاء اصلی سیستمهای صوتی عبارتند از: الف ـ Speakerها ب ـ آمپلی‌ فایرها ج ـ میکروفن یا منبع تولید سیگنال باند پایه د ـ کابل‌های شیله‌دار

توضیحی کوتاه در مورد سیستم های صوتی
توضیحی کوتاه در مورد سیستم های صوتی

پارامترهای مهم در مشخصات صوت

۱) تراز صدا (فشار صوتی): که با استفاده از روابط زیر یافت می‌شود:

در این روابط Io شدت صوت مبنا یا آستانه شنوایی برای بسامد ۱۰۰۰ هرتز است که برابر با ۱۲-۱۰ وات بر مترمربع است و Po فشار مؤثر صدای مبنا است و برابر با ۵-۱۰×۲ پاسکال است.

پارامترهای مهم در مشخصات صوت
پارامترهای مهم در مشخصات صوت

توضیحی کوتاه در مورد سیستم های صوتی:

همچنین I و P به ترتیب شدت صدای مورد نظر و فشار مؤثر صدای مورد نظر است.

۲) RSP: فشار صوتی لازم در فاصله مورد نظر (برحسب دسی‌بل).
۳) NL: نویز لول که طبق جدول ۱ داده شده است و پارامترهایی که اختلاف بین سطح نویز و صدای بلندگو را مشخص می‌کنند عبارتند از زاویه حرکت نویز و نوع نویز. همچنین به طور کلی تغییرات نویز بستگی زیادی به منبع انرژی بوجود آوردنده آن انتشار، وضعیت جغرافیایی و ساختمانهای حوالی محل انتشار نویز دارد. همچنین نویز لول نیز برحسب دسی‌بل است.

۴) spd: اختلاف فشار صوتی که معمولاً عددی بین ۶ و ۱۰ دسی‌بل است. و میزان وضوح صدا را بیان می‌کند. برای ساختمانهای اداری این مقدار برابر ۶ دسی‌بل است.

۵) PF: که به آن پیک فکتور می‌گویند و عبارتست از اختلاف بین فشار صوتی متوسط و ماکزیمم فشار صوتی از یک منبع، همچنین برای سخنرانی و موزیک متن ۱۰ دسی‌بل و برای موزیک ۲۰ دسی‌بل است.

OSP

فشار صوتی خروجی بلندگو در فاصله یک متر، این مقدار از اعمال یک وات به ورودی بلندگو و دسی‌بل خروجی آن در یک متر دورتر اندازه‌گیری می‌شود، OSP با توجه به وات اعمالی به بلندگو طبق جدول ۲ تغییر می‌کند، همچنین برای بلندگوهای مختلف در جدول ۳ آمده است و همچنین برای تعداد بیشتر از یک عدد بلندگوی مشابه در جدول ۴ تغییر می‌کند.

OSP
OSP

 At

تضعیف براثر فاصله بیش از یک متر، توجه کنیم که شدت صوت با مجذور فاصله از چشمه صوتی نسبت عکس دارد یعنی پس در نتیجه دسی‌بل خروجی نیز تغییر می‌کند، تضعیف بر اثر فاصله دورتر از یک متر طبق جدول ۵ آمده است. همچنین کاهش صدا در فضاهای آزاد بیشتر از فضاهای داخلی است و همچنین کاهش صدا با فرکانس نیز تغییر می‌کند یعنی صدا با فرکانس بالا بیش از صدا با فرکانس پائین کاهش می‌یابد. توجه کنیم جدول ۵ برای محیط‌های باز معتبر است اما در فضاهای بسته نیز جهت اطمینان بیشتر از همین جدول استفاده می‌شود.

تمام پارامترهای گفته شده با استفاده از دو فرمول زیر به هم مربوط می‌شوند.

برای طراحی اصولی صوتی به نکات زیر باید توجه کرد:

توضیحی کوتاه در مورد سیستم های صوتی

الف) اختشاش (نویز): به هرگونه صدای ناخواسته نویز می‌گویند، که می‌تواند به صورت اختشاش‌های داخل ساختمان یا اختشاش‌های خارج ساختمان باشد.
ب) انعکاس صوت: که در فرکانس‌های کم بسیار زیان‌آور و باعث پائین‌آمدن کیفیت صدای اصلی می‌شود.
ج) تشدید (اکو): انعکاسی از صدا که بعد از صدای دیگر شنیده می‌شود و بعد از انعکاس به طور مستقیم سیر می‌کند را اکو گوئیم و ممکن است تا مدت زمان ۵۰ میلی ثانیه نیز نسبت به صدای اصلی تأخیر داشته باشد.برای کم کردن این اثر باید موقعیت بلندگوها در مکان‌های بلند (برای فضاهای باز) باشد یا اینکه باید بلندگوهای با قدرت پایین را در چند نقطه قرار داد.

د) باند فرکانسی مورد نظر برای کاربردهای گوناگون که به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
۱ـ د) مخاطبهای عمومی: ۲۰۰ هرتز تا ۶۰۰۰ هرتز، زیرا باند فرکانسی صدای انسان ۲۵۰ تا ۴۰۰ هرتز است.
۲ـ د) موزیک متن (موزیک زمینه): ۱۰۰ هرتز تا ۸۰۰۰ هرتز
۳ـ د) موزیک: ۴۰ هرتز تا ۱۵۰۰۰ هرتز

بلندگوها

بلندگوها در واقع مبدل سیگنال الکتریکی به صوتی می‌باشند، مشخصات یک بلندگو شامل توان ورودی الکتریکی، امپدانس و فشار صوتی خروجی است.

بلندگوها
بلندگوها

توضیحی کوتاه در مورد سیستم های صوتی

انواع بلندگوها

الف) داخلی (indoor)، ب) خارجی (outdoor) که در جدول ۶ انواع این بلندگوها تشریح شده‌اند،
همچنین این دو نوع بلندگو خود چند نوع مختلف دارند که عبارتند از:
۱) بلندگوهای سقفی (ceiling) 2) بلندگوهای ستونی (column)3) بلندگوهای شیپوری (Horn یا clear Horn)

ترتیب چیدن بلندگوها

در جاییکه بلندگوها به صورت داخلی نصب می‌شوند مشخصاتی که باید مد نظر باشند عبارتند از انعکاس، تشدید و خفگی صدا به دلیل افت صدا در دیوار.
در جاییکه بلندگوها به صورت خارجی نصب می‌شوند مشخصاتی که باید مدنظر باشند عبارتند از مقاومت هوا و باد و باران
ترتیب چیدن بلندگوها با قدرت اعمال شده به بلندگو و راندمان متناسب خواهد بود.

طرز چیدن بلندگوها

الف) متمرکز (متقارن): در مکانهایی که سخنرانی و کنسرت مدنظر است و صدا باید به طور مستقیم فرستاده شود (تا جهت دید با جهت صدا یکی باشد) مورد استفاده قرار می‌گیرد، همچنین هزینه این روش کم است.

به طور کلی می‌توان گفت این روش برای تولید فشار صوتی مورد نظر استفاده می‌شود.
ب) پراکنده: در مکانهایی که موزیک متن مد نظر است یا ادارات، انبارها و فروشگاهها که نویز بالاست مورد استفاده قرار می‌گیرد زیرا اگر بخواهیم از سیستم متمرکز در این مکانها استفاده کنیم به قدرت زیادی در بلندگوها نیاز است که باعث ناصافی صدا می‌شود. به طور کلی این روش برای یکنواختی صدا به کار می‌رود و باید توجه نمود که صدای این بلندگوها با هم تداخل ننماید زیرا از کیفیت صدا کاسته خواهد شد.

ج) ترکیبی: که مخلوطی از دو روش بالاست، بلندگوهای متمرکز برای تولید فشار صوتی و بلندگوهای کمکی برای ایجاد یکنواختی در نقاطی که صدا کاهش می‌یابد استفاده می‌شود. این روش در تالارهای سخنرانی و ورزشگاهها به کار می‌رود.

طرز چیدن بلندگوها
طرز چیدن بلندگوها

تعداد بلندگوها

تعداد بلندگوها از رابطه بدست می‌آید که L طول فضای تحت پوشش برحسب متر، W عرض فضای تحت پوشش برحسب متر، AS، فضای پوشش داده یک بلندگو است که از جداول ۷، ۸، ۹ و ۱۰ یا از روی کاتالوگ تشخیص داده می‌شود.
اتصال الکتریکی بلندگوها
حداکثر ولتاژ مؤثری که می‌توان به یک بلندگو وصل کرد بدون آنکه بلندگو آسیب ببیند از رابطه زیر بدست می‌آید:

که در این فرمول R امپدانس بلندگو و Pin قدرت نامی بلندگوست.
جهت افزایش فشار صوتی باید از اتصالات موازی یا سری بلندگوها استفاده کرد. در اتصال سری باید قدرت بلندگوها حتماً یکسان باشد زیرا در غیراینصورت بلندگوهای پرقدرت، قدرت صوتی کمتری جذب خواهند کرد. برخلاف اتصال موازی که لازم نیست قدرت بلندگوها یکسان باشد. در هر دو حالت امپدانس معادل را در رابطه بالا قرار داده و حداکثر ولتاژ مؤثر را می‌یابیم.

ترتیب چیدن بلندگوهای داخلی

الف) رستورانها، دفترها و فروشگاهها: بدلیل پایین بودن سقف در این مکانها از بلندگوهای ۱ تا ۳ وات و بدلیل بوجود آوردن یکنواختی بصورت زیگزاگ استفاده می‌شود و با رعایت فاصله و سطح در برگیرنده با توجه به جدول ۷ و فاصله بلندگوها از دیوار با توجه به جدول ۸ طراحی کامل می‌شود، معمولاً در این مکانها از بلندگوهای سقفی استفاده می‌شود، همچنین برای کاهش نیافتن وضوح صدا بعلت تداخل باید بلندگوهای دیواری روبروی هم نباشند.
ب) اتاقهای ملاقات و اتاقهای کنفرانس و ورزشگاهها: در این مکانها از بلندگوهای ۱۵ تا ۳۰ وات در دو ستون و در حدود ۴ متر جلوتر از جایگاه، استفاده می‌شود.
د) اطاقهای پر سر و صدا: در این مکانها از بلندگوهای شیپوری استفاده می‌شود و احتیاج به حجم صدایی در حدود ۹۶ تا ۱۰۰ دسی‌بل است.

آمپلی فایرها

آمپلی‌فایرها جهت تقویت سیگنال صوتی برای چند عدد بلندگو به کار می‌روند و دارای خروجی‌های با ولتاژهای مختلفی هستند. امپدانس خروجی یک آمپلی فایر از رابطه یافت می‌شود (که برای خروجی‌های با ولتاژهای مختلف متفاوت خواهد بود). همچنین برای یافتن قدرت خروجی آمپلی فایر باید از رابطه زیر استفاده کنیم:

((ضریب مربوط به افت توان در سیم‌ها)×(ضریب همزمانی)×(جمع توان خروجی کل بلندگوها با احتساب نسبت تبدیل ترانس تطبیق)= P)
همچنین دستگاههای مرکز تقویت و پخش سیستم صوتی باید از نوع با ولتاژ زیاد (۱۴۰, ۱۰۰- ۷۰- ۵۰ ولت) یا امپدانس زیاد باشد. هر مدار خروجی نیز باید مجهز به وسیله حفاظت مخصوص به خود باشد تا خرابی در یک مدار سبب از کار افتادگی کل سیستم نشود.

توضیحی کوتاه در مورد سیستم های صوتی

کابل‌ها

سیم‌های رابط برای میکروفن‌ها و آمپلی‌فایرها و بلندگوها باید هریک به طور جداگانه در لوله‌های جداگانه‌ای و با کابل‌های شیلددار باشند، همچنین هادیهای مدارهای میکروفن باید مخصوص این کار (زره‌دار یا پرده‌دار) باشد و همراه با هیچ مدار دیگری، مانند مدار بلندگو، در داخل یک لوله قرار نگیرد، همچنین هادیهای مدار بلندگو باید مستقل از سیستمهای دیگر، در داخل لوله‌های فولادی هدایت شوند، مگر آنکه هادیها خود دارای پرده فلزی زمین شده باشند که در اینصورت از لوله پلاستیکی استفاده می‌شود.
اگر امپدانس خروجی آمپلی‌فایر که از رابطه بدست می‌آید را بیابیم حداکثر مقاومت سیم برای کابل‌کشی بلندگوها %۱۵ امپدانس خروجی آمپلی‌فایر خواهد بود.

ساندبار:

. ساندبار ممکن است ریموت کنترلر تلویزیون شما را از کار بیندازد

تصاویر تبلیغاتی غالبا ساندبارهای متصل به دیوار را که به زیبایی در کنار تلویزیون قرار گرفته‌اند، به نمایش می‌گذارند. اما بیشتر مردم ساندبارها را در جلوی تلویزیون خود قرار می‌دهند و این ساندبارها که غالبا ابعاد بزرگی دارند، جلوی حسگر مادون قرمز شما را می‌گیرند و باعث می‌شوند نیاز به تغییر محل ساندبار داشته باشید تا بتوانید با کنترلر تلویزیون کار کنید. هر چند این مشکل شاید عجیب به نظر برسد ولی خیلی تأثیرگذار است و بهتر است قبل از خرید ساندبار مطمئن شوید جلوی سنسور مادون قرمز تلویزیون را نخواهد گرفت.

البته بعضی ساندبارها در پشت خود بخشی به نام IR repeater دارند که از بخش جلوی خود فرمان‌های مادون قرمز را دریافت می‌کنند و به تلویزیون انتقال می‌دهند.

ساندبار

۲. بسیاری از آن‌ها کنترلر از راه دور ندارند

اگر فکر می‌کنید هر دستگاهی با کنترلر مخصوص خود ارائه می‌شود، باید به شما بگوییم ساندبارها در این مورد استثنا هستند. بسیاری از نسخه‌های ساندبارها کنترلر ندارند و در عوض به کاربران متکی هستند تا دستورات را به ساندبار انتقال دهند. هر چند این موضوع در عمل ایده‌ای جالب به نظر می‌رسد، اما در تجربه‌ی واقعی به‌خوبی عمل نمی‌کند.

مشکل اینجا است که در زمان فعال کردن ساندبار از شما خواسته خواهد شد اسپیکرهای داخلی تلویزیون را غیرفعال کنید و در واقع هم‌زمان هم از ساندبار و هم از اسپیکرهای داخلی صدایی دریافت نخواهید کرد. اما وقتی از ریموت تلویزیون برای تنظیم حجم صدای ساندبار استفاده کنید، این دستورها توسط تلویزیون نیز دریافت می‌شود و پیامی مبنی بر غیرفعال شدن اسپیکرهای آن مشاهده خواهید کرد.

شاید تمامی تلویزیون‌ها این پیام را نشان ندهند؛ اما هیچ کاربری نمی‌خواهد هر بار که قصد تنظیم صدا دارد، پیام خطایی روی تلویزیون مشاهده کند. پس اگر تلویزیون شما نیز با غیرفعال شدن اسپیکرهای داخلی پیام خطا نمایش می‌دهد، بهتر است ساندباری با ریموت کنترلر مجزا تهیه کنید.

۳. Virtual surround همان صدای استریو با پهنای بیشتر است

هر ساندباری با ویژگی Virtual surround عرضه می‌شود و این وعده را می‌دهد که صدای ساراند باکیفیت بالا در اختیار شما خواهد گذاشت. هر چند Virtual surround بدون استفاده نیست، اما به هیچ عنوان کیفیتی مشابه صدای ساراند ندارد. در بهترین حالت این ساندبارها باعث افزایش میدان صوت می‌شوند تا ابعادشان بیشتر از آن چیزی که هستند، به نظر برسند.

ساندبار

۴. برخی از ساندبارها صفحه نمایش در جلوی خود ندارند

هر چند در محصولات جدید بیشتر شاهد پنل‌های نمایش در ساندبارها هستیم، اما همچنان ساندبارهایی وجود دارند که مجهز به پنل نیستند. هر چند نیاز به جلوه‌ی بصری از ساندبار ندارید، اما فهمیدن حجم صدا و حالت صوتی تنها با یک نگاه می‌تواند کاربردی باشد.

۵. اتصالات در ساندبارها چندان مهم نیستند

ممکن است برخی ساندبارها اتصالاتی مثل HDMI نداشته باشند؛ با این حال نیازی به HDMI برای اتصال به ساندبار ندارید و در عوض می‌توانید سینمای خانگی خود را با این پورت‌ها به تلویزیون وصل کنید و از خروجی‌های تلویزیون برای اتصال به ساندبار بهره ببرید. در این حالت، تنها کافی است تلویزیون را به ساندبار وصل کنید.

البته اگر تلویزیون شما پورت‌های لازم را ندارد، می‌توانید از ساندبارهای نسل جدید با پورت‌های زیاد استفاده کنید.

سینمای خانگی چیست ؟

باید گفت که نمی توان سینمای خانگی را به راحتی توصیف کرد . اما اگر بخواهیم به طور کلی بگوییم سینمای خانگی ترکیبی است از یک سری اجزا که به منظور شکل گیری حس لذت تماشای یک فیلم در سالن تئاتر در کنار هم جمع آمده اند . هنگامی که شما فیلمی را در سینمای خانگی تماشا می کنید ، حس غوطه وری در تجربه آن لحظات فیلم بسیار بیشتر از زمانی که آنرا در یک تلویریون معمولی می بینید منتقل می شود .

تعداد اجزای اصلی کمی هستند که تماشای تلویزیون را از رفتن به سینما متفاوت می سازند . یکی از بزرگترین عوامل متفاوت سازنده این جریان صدا ست . هنگامی که شما یک فیلم را در محیط سالن تماشا می کنید موسیقی و صدا و دیالوگ ها را تنها از پرده دریافت نمی کنید ، بلکه آنها را در اطراف خود احساس می کنید . می دانید که یک فیلم استاندارد با ضبط خوب روی پرده دارای سه بلندگوی پخش صدا در پشت پرده است – یکی از آنها در سمت راست و یکی در سمت چپ و دیگری در وسط – و چند بلندگوی مختلف در سایر قسمت های سالن گسترده شده اند .

سینمای خانگی چیست ؟
سینمای خانگی چیست ؟

سیستم صدای سه بعدی

در سیستم صدای سه بعدی بخش های مختلف تراک های صوتی را از مکانهای مختلف می شنوید . به طور مثال هنگامی که کسی از سمت راست پرده چیزی بگوید شما این گفته را در آن سمت بیشتر می شنوید . در فیلمی چون جنگ ستارگان شما صدای غرش پرواز را از مقابل سالن تا پشت سر با کیفیتی می شنوید که احساس می شود یک سفینه فضایی به سمت دوربین آمده و از پرده بیرون می زند . شما بیشتر درگیر جو فیلم می شوید زیرا که احساس می کنید درون دنیای فیلم قرار دارید .

اصل مهم دیگر در یک سالن تئاتر ابعاد بزرگ پرده فیلم است . چرا که شما در یک فضای تاریک می نشینید و جریان فیلم را در ابعادی بزرگتر از واقعیت تماشا می کنید . کیفیت بالاتر تصویر از دیگر دلایل رفتن به سینماست . پروژکتورهای فیلم   تصاویر بزرگ ، واضح و روشنی را ارائه می دهند . در حقیقت تصاویر بسیار واضح تر از چیزی هستند که ما در یک تلویزیون معمولی21 اینچ می بینیم و در نتیجه تصاویر سیال تر و پویاتر به نظر می رسند اگر چه که ممکن است چنین چیزی را به طور آگاهانه تشخیص ندهیم اما همین مهم تفاوت قابل توجهی را به وجود می آورد که انگیزه تماشای فیلم در سالن را بیشتر می سازد .