معرفی تکنولوژِی (QLED):این عبارت مخفف Quantom dot led است.نمایشگر های کیولد همان تلویزیون با صفحه های Ledهستند,با این تفاوت که تلویزیون های کیولد از فناوری ذرات کوانتومی برای ساختن تصاویر در نمایشگرهای خود استفاده میکنند. سایت هفت نارنج با معرفی این مقاله، همه مبهمات شما را در مورد تلویزیون کیولد از بین خواهد برد.

QLED چیست؟

فناوری موجود درتلویزیون های سامسونگ این قابلیت را به وجودمی آورند که تصاویر واضح تروطبیعی تربه نمایش درآیند.علاوه بر این طراحی فوق العاده وشیکی به این تلویزیون اعطا کرده است..پنل QLED که از فناوری های برتر سامسونگ می باشداین امکان را فراهم می کند که صحنه هابا جزئیات کامل دیده شوند.این نوآوری در تلویزیون های سامسونگ با تقویت میزان روشنایی نقاط کوانتومی تصویر سعی درتولید بهترین تصاویر را دارد.

دیدن میلیون ها رنگ برروی نمایشگر تلویزیون های ساسمونگ وبهره گیری آن ها از فناوری پیشرفته در بخش تصویر این قابلیت را فراهم می کند تا برترین وزنده ترین صحنه هارا مشاهده نمایید.

QLEDیک تکنولوژی تابشی است.تابشی یا ساطع کننده به تکنولوژی هایی گفته می شود که در/ان ها از ابتدا به صورت رنگی تابیده می شود,ونیازی به عبور از فیلتر های خاص رنگ ندارد.

مزایای تلویزیون های QLED نسل جدید

1– دقت رنگ بالا:استفاده از فناوری کیولد سبب شده تا درتلویزیون های QLEDسامسونگ شاهد بازه ای بزرگتر از رنگ ها با دقتی بسیار بیشتر از تلویزیون های معمولی باشیم.تلویزیون های QLED سلمسونگ میتوانند تمامی طیف های رنگی که که در فیلم سازی و وفیلمبرداری استفاده میکنند را به دقتی بالا نمایش دهند.

2-زاویه دید گسترده نسبت به سایر پنل ها:از دیگر مزایای تلویزیون های QLED, میتوان به زاویه دید گسترده تر نسبت به سایر تلویزیون ها اشاره نمود.زاویه دید در پنل های دیگر بسیار کمتر است.امااگر از کناره به تلویزیون های کیولد نگاه کنید تفاوت را با تلویزیون های دیگر احساس میکنید

3:طراحی مدرن وزیبا:تلویزیون های QLED سامسونگ ضخامت بسیار کمی دارند.همین خصوصیات باعث شده که لویزیون های QLED دلنشین تر شوند,تلویزیون های سری QLED علاوه بر طراحی زیبای خود,ویژگی های قابل توجه دیگری هم نیز دارند.

تلویزیون های QLED
تلویزیون های QLED

تفاوت تلویزیون های OLED با تلویزیون های QLED

تلویزیون های کیولد ازمصرف انرژی مطلوبی برخوردارند,درهنگام روشن بودن تلویزیون تمامی پیکسل هاروشن خواهند شدوبه ازای هر پیکسل روشن انرژی مصرف خواهد شد.جالب است در تلویزیون های OLED تنها پیکسل هایی انرژی مصرف می کنند که رنگی هستند وروشن میشوند.پیکسل هایی که رنگ مشکی هستند انژی از خود مصرف نمی کنند.مصرف انرژِی در تلویزیون OLED از تلویزیون های QLED پایین تر خواهد بود.